Stòiridhean ’nan ruith mar bheò-dhealbh

Nam b’ e riochdaire telebhisein a bh’ annamsa agus mo shùil a-mach airson rosg a ghabhadh tionndadh na bheò-dhealbh meanmnach ach le stòiridhean a tha gàidhealach gu an cùl, chan fheumainn coimhead na b’ fhaide na air Gormshuil an Rìgh aig Fionnlagh MacLeòid a chaidh fhoillseachadh le Clàr an 2010. Fhad ’s a bha mi… Read More Stòiridhean ’nan ruith mar bheò-dhealbh