Dà bhliadhna seachad: cuin a thig sinn beò a-rithist?

Sheinn am bàrd “Och, ochan a Rìgh, gur tinn an galar an gràdh! Chan eil neach air am bi nach saoil gur seachdain gach latha.” Saoil am b’ aithne dha a’ bhuaidh a bheireadh galar-sgaoilte air ar beatha làitheil nan robh sinn a’ caitheamh cus ùine a’ smaoineachadh air? An toiseach, cha robh cothrom air… Read More Dà bhliadhna seachad: cuin a thig sinn beò a-rithist?